05 Hiểu Lầm Phổ Biến Về Trị Liệu Nghệ Thuật

05 Hiểu Lầm Phổ Biến Về Trị Liệu Nghệ Thuật

05 Hiểu Lầm Phổ Biến Về Trị Liệu Nghệ Thuật Nghệ thuật sáng tạo có thể được coi là một công cụ trị liệu đầy sức mạnh, hướng tới sự thay đổi bền vững và có ý nghĩa. Tuy nhiên, lĩnh vực trị liệu nghệ thuật thường gặp phải những hiểu nhầm nhất định. Hãy cùng chúng tôi...
Trị Liệu Nghệ Thuật (Art Therapy) Là Gì?

Trị Liệu Nghệ Thuật (Art Therapy) Là Gì?

Đan len, móc, thêu, sáng tạo trên vải đều là những chất liệu thân thuộc, có tính trị liệu cao và được sử dụng nhiều trong Trị liệu nghệ thuật.  Trị Liệu Nghệ Thuật (Art Therapy) Là Gì? Art Therapy Là Gì? Art Therapy trong tiếng Việt được dịch là Trị liệu (qua) nghệ...