Đan len, móc, thêu, sáng tạo trên vải đều là những chất liệu thân thuộc, có tính trị liệu cao và được sử dụng nhiều trong Trị liệu nghệ thuật. Art Therapy Là Gì? Art Therapy trong tiếng Việt được dịch là Trị liệu (qua) nghệ thuật, hay Nghệ thuật trị liệu. MAI:tri chọn...

read more